DỊCH VỤ HÀNG LẺ Vận chuyển uy tín, chất lượng Banner

Lập chứng từ cho chuyến hàng (multi-transportation)

Thật đơn giản, bạn chỉ cần liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng hoặc bộ phận kinh doanh sẽđược hướng dẫn chi tiết nhất. Các chi phí vàđiều kiện vận chuyển sẽđược xác nhận trước khi tiến hành vận chuyển. Tuyệtđối không phát sinh các chi phíẩn hoặc các phụ phí khác.