DỊCH VỤ HÀNG LẺ Vận chuyển uy tín, chất lượng Banner

Công bố bộ chỉ số ngành logistics Việt Nam

Công bố bộ chỉ số ngành logistics Việt Nam

Lần đầu tiên ngành dịch vụ logistics Việt Nam có một bộ chỉ số được thiết lập, nhằm cung cấp một phần bức tranh thị trường dịch vụ đầy tiềm năng này.